Uruguay

Uruguayská východní republika (República Oriental del Uruguay)
rozloha: 176 220 km2 počet obyvatel: 3 494 382 (odhad červenec 2009)
hustota zalidnění: 19,7 obyv./km2přirozený / celkový přírůstek: + 0,48 / + 0,47 % (2009)
hlavní město: Montevideo

jazyky: španělština (úř.), portunol (někdy také brazilero, jazyk používaný v regionech při hranicích s Brazílií, mix španělštiny a portugalštiny jako důsledek vzájemné koexistence těchto dvou jazyků)

typ státu: prezidentská republika správní členění: 19 departementů

národnosti: běloši 88 % (hlavně španělsko-italský původ), mestici 8 %, černoši 4 %, původních indiánů minimum

náboženství: katolíci 70,3 %, protestanti 11,1 %, židé 0,3 %, ateisté a bez vyznání 17,2 %, ostatní 1,1 %
HDP/obyv.: 12 200 USD (2008) měna: uruguayské peso (UYP) = 100 centesimů

→ přesný překlad názvu státu je „Republika východně od (řeky) Uruguay“

→ Převažují nížiny a pahorkatiny, od S zasahuje Brazilská vysočina. Pobřeží je lagunovité, místy s močály. Největší řekou je pohraniční Uruguay na Z. Subtropické podnebí. Step, v říčních údolích galeriové lesy. Převažují běloši, spolu s Argentinou „nejbělejší“ stát Latinské Ameriky, podíl „barevných“ je zhruba 12 %. Obrovská je koncentrace obyvatelstva do měst (85 %), v Montevideu žije 1,3 mil. obyv. (v aglomeraci Montevidea soustředěno 44 % obyvatel).

→ 1516 Španělé. 1825 vyhlášena nezávislost, 1830 republika. Vojenský režim 1973 – 82. Od 1985 demokratizace.

→ Rozvojová agrární země s rozvinutou živočišnou výrobou, specializovanou na export (jeden z nejvyspělejších států Jižní Ameriky). Orná půda 7 %, pastviny 77 %, lesy 6 %. Zemědělství zajišťuje soběstačnost v základních potravinách, živočišná výroba se zaměřuje na chov skotu a ovcí, rozvíjí se rybolov, v rostlinné výrobě dominuje pšenice, rýže, ječmen, kukuřice, dále cukrová třtina, cukrová řepa, brambory, sorgo. Průmysl nemá k dispozici suroviny, přestože byly zjištěny zásoby některých rud barevných kovů, zatím se netěží (výjimkou je černý mramor a menší množství ametystů a achátů). Zpracovatelský průmysl: potravinářství, textilní (vlna) a kožedělný průmysl, menší strojírenské závody, papírny. 95 % elektrické energie zajišťují hydrocentrály. Vývoz: skot, mražené maso, masné výrobky, vlna, výrobky z kůže. Dovoz: ropa a ropné výrobky, stroje a zařízení, chemické výrobky

důležité odkazy:
Parlament:Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay
Vláda:Casa de Gobierno
Statistika:Instituto Nacional de Estadística
Všeobecné informace:CIA - The World Factbook 2009
Wikipedia - The Free Encyclopedia
poslední aktualizace:
07.09.2009
zpět na hlavní stranu
zobrazení pro tisk
první vzhled