Kostarika

Kostarická republika (República de Costa Rica)
rozloha: 51 100 km2 počet obyvatel: 4 253 877 (odhad červenec 2009)
hustota zalidnění: 83,2 obyv./km2přirozený / celkový přírůstek: + 1,30 / + 1,34 % (2009)
hlavní město: San José (de Costa Rica)

jazyky: španělština (úř.), v okolí Puerto Limon kreolská angličtina (jihozápadní karibská) (2 %)

typ státu: prezidentská republika správní členění: 7 provincií

národnosti: kreolové 87 %, mesticové 7 %, černoši 3 %, Indiáni 1 %, Číňané 1 %, ostatní 1 %

náboženství: katolíci 76,3 %, evangelíci 13,7 %, další protestanti 0,7 %, svědci Jehovovi 1,3 %, ostatní 4,8 %, bez 3,2 %
HDP/obyv.: 11 500 USD (2008) měna: 1 colón (CRC) = 100 centimů

→ Osu státu tvoří horská soustava Kordiller, obklopená z obou stran pobřežními nížinami. Četné sopky. Pobřeží Karibského moře je močálovité, s mangrovovými porosty; pobřeží Tichého oceánu je členitější, místy lemováno korálovými útesy. Podnebí rovníkové, horké a vlhké. Hustá říční síť. Porosty tvoří tropické deštné pralesy a savany

→ Původně obydleno Indiány, dobyto Španěly, od 1560 součást generálního kapitanátu Guatemala. 1821 vyhlášena nezávislost, 1822 – 23 součást Mexika, 1823 – 38 ve federaci Spojených středoamerických provincií, 1838 obnovena nezávislost, od 1848 republika. Vnitropolitický vývoj v Kostarice: dlouhodobě poměrně stabilní demokracie, s výjimkou občanské války 1948. Na konci 40. let zrušila armádu, od 1983 trvalá neutralita. Jako první ve Střední Americe začali pěstovat kávu a jsou celkově otevřenější inovacím Þ vyšší ekonomická úroveň. V současnosti nejvyspělejší středoamerický stát.

→ Agrární stát orientovaný na pěstování exportních plodin. Orná půda 11 %, pastviny 46 %, lesy 31 %. Nejvýznamnějšími plodinami jsou káva a banány, dále se pěstují obilniny, luštěniny, brambory, ananas. Chov skotu a prasat. Těží se zlato, síra, z moře sůl. Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím je potravinářství, dále výroba textilu, kožedělný průmysl, petrochemie, nábytek. Významný cestovní ruch. Vývoz z 60 % potraviny, 40 % průmysl (hnojiva atd., podíl roste). Kostarika se chce připojit k NAFTA.

důležité odkazy:
Všeobecné informace:CIA - The World Factbook 2009
Wikipedia - The Free Encyclopedia
poslední aktualizace:
10.09.2009
zpět na hlavní stranu
zobrazení pro tisk
první vzhled