Anguilla

Anguilla
rozloha: 91 km2 počet obyvatel: 14 436 (odhad červenec 2009)
hustota zalidnění: 158,6 obyv./km2přirozený / celkový přírůstek: + 0,86 / + 2,27 % (odhad červenec 2009)
hlavní město: The Valley

jazyky: angličtina (úř.), ovládá ji 99 % obyvatel (sčítání 2001)

typ státu: zámořské území Velké Británie správní členění: žádné

národnosti: černoši 90,1 %, míšenci (mulati) 4,6 %, běloši 3,7 %, Indové 0,8 %, ostatní 0,8 % (sčítání 2001)
občané/cizinci: občané 68,5 %, cizinci 31,5 % (USA 5,9 %, S. Kryštof a Nevis 5,1 %, Dominik. republika 3,3 % (sčítání 2001)

náboženství: anglikánská církev 29,0 % (v roce 1991 ještě 40,4 %!), metodisté 23,9 %, pentakostalisté 7,7 %, adventisté sedmého dne 7,6 %, Church of God 7,6 %, baptisté 7,3 %, katolíci 5,7 % (sčítání 2001)
HDP/obyv.: 8 800 USD (2004) měna: 1 východokaribský dolar (XCD) = 100 centů (kurs pevně vázán na americký dolar, 1 USD = 2,7 XCD)

→ Anguilla [æŋˈɡwɪlə] je nejsevernější ostrovní skupina Malých Antil (Anguilla, Sombrero atd.), ploché vápencové a korálové ostrovy s neúrodnou půdou, proto je typická chudá křovinatá vegetace. Krajně nepříznivé podmínky pro zemědělství, s výjimkou mořské soli žádné zdroje surovin.
→ Objevena byla pravděpodobně už Kolumbem v roce 1493. Původně osídlena Tainy, kolonizována v roce 1650 osadníky ze Svatého Kryštofa, jehož se stala součástí. V roce 1967 a 1969 pokusy o vyhlášení nezávislosti, roku 1971 opět pod kontrolou V.B., od roku 1980 organizována jako separátní britské zámořské území (dnešní britské zámořské teritorium).
→ hlavním zdrojem příjmů je cestovní ruch, v poslední době rostoucí bankovnictví (služby celkem 78 % HDP, 2002), rybolov a remitence emigrantů. Vyváží se ryby, humři, dobytek a mořská sůl.

důležité odkazy:
Vláda:Government of Anguilla
Všeobecné informace:CIA - The World Factbook 2007
Wikipedia - The Free Encyclopedia
zajímavosti:

Robert Athlyi Rogers a Holy Piby

Holy Piby

Ačkoliv není na ostrově příliš velké množství příslušníků rastafariánského náboženství, je pro ně důležitý jako rodiště Roberta Athlyi Rogerse, autora jejich základního náboženského textu Holy Piby (bible černého člověka). Holy Piby byla sestavena v letech 1913–1917 původně pro potřeby malého afrocentrického náboženství založeného Rogersem, tzv. Afro-athlijské tvořivé církve (Afro-Athlican Constructive Gaathly), na kterou rastafariáni navázali. Text vychází z křesťanské Bible, která byla upravena tak, aby byla přijatelnější pro černé (v chápání rastů byly odstraněny rasistické protičernošské zásahy do jejího textu provedené v dřívějších staletích bělochy).

poslední aktualizace:
16.09.2009
zpět na hlavní stranu
zobrazení pro tisk
druhý vzhled